تصنيف شهر حزيران
2016-05-31T21:00:00Z
 
Rank
Name
Faculty
h-index
Citations
i10-index
No. of publications$
1
Engineering
73
39561
417
*****
2
Science/Mathematics
51
8050
106
*****
3
Medicine
39
8865
65
*****
4
Medicine
29
2845
74
*****
5
Science/Physics
27
2890
43
**
6
Science/Physics
27
2770
47
*****
7
Pharmacy
26
2463
55
*****
8
Agriculture
26
1765
52
*****
9
Science/Mathematics
25
1895
59
*****
10
Medicine
23
1655
39
*****
11
Pharmacy
23
1642
46
*****
12
Pharmacy
22
1831
34
*****
13
Science/Geology
22
1640
58
*****
14
Science/Chemistry
21
1437
54
*****
15
Dentistry
20
1253
26
****
16
Pharmacy
20
1205
29
****
17
Science/Geology
19
1357
43
*****
18
Science/Geology
19
1226
38
*****
19
Agriculture
19
1200
31
*****
20
Science/Physics
19
1166
22
****
21
Pharmacy
18
4689
18
*
22
Dentistry
18
1244
28
***
23
Nursing
18
1073
35
***
24
Medicine
18
1037
31
****
25
Science/Biology
18
961
20
*
26
Medicine
17
2082
20
**
27
Medicine
17
1105
24
***
28
Engineering/Mechanical
17
933
24
*****
29
Science/Biology
17
925
23
***
30
Pharmacy
17
900
25
**
31
Science/Chemistry
17
819
24
****
32
Engineering/Industrial
17
746
24
*****
33
Agriculture
17
693
21
****
34
Science/Biology
16
1189
22
**
35
Pharmacy
16
983
23
**
36
Agriculture
16
862
22
*****
37
Science/Chemistry
16
859
29
*****
38
Agriculture
16
838
21
*
39
Dentistry
16
766
24
**
40
Dentistry
16
715
21
**
41
Science/Biology
16
511
18
**
42
Dentistry
15
1518
20
*
43
Science/Biology
15
1182
22
****
44
Marine Sciences
15
1082
19
*
45
Pharmacy
15
1007
18
***
46
Science/Chemistry
15
854
18
**
47
Science/Physics
15
821
23
****
48
Pharmacy
15
808
17
**
49
Agriculture
15
802
19
**
50
Pharmacy
15
755
18
*
51
Science/Chemistry
15
730
25
***
52
Science/Physics
15
724
30
*****
53
Dentistry
15
716
22
***
54
Engineering/Mechanical
15
574
20
***
55
Medicine
15
574
17
**
56
Science/Mathematics
14
1116
17
**
57
Dentistry
14
790
21
***
58
Engineering/Chemical
14
782
20
****
59
Science/Physics
14
751
25
*****
60
Nursing
14
711
15
*
61
Pharmacy
14
707
16
*
62
Science/Physics
14
702
16
*
63
Science/Chemistry
14
690
18
*
64
Agriculture
14
613
16
****
65
Dentistry
14
605
16
**
66
Science/Physics
14
556
21
****
67
Agriculture
14
550
18
***
68
Pharmacy
14
439
16
**
69
Science/Physics
13
1861
14
*
70
Science/Biology
13
1820
14
*
71
Marine Sciences
13
862
16
**
72
Business
13
789
16
**
73
Engineering/Civil
13
752
15
**
74
Medicine
13
651
17
***
75
Agriculture
13
648
16
***
76
Science/Physics
13
638
13
*
77
Science/Chemistry
13
574
21
*****
78
Medicine
13
548
13
**
79
Pharmacy
13
540
13
**
80
Science/Geology
13
517
14
**
81
Science/Chemistry
13
501
19
**
82
Science/Mathematics
13
498
16
*****
83
Dentistry
13
496
15
*
84
Engineering/Computer
13
461
15
**
85
Nursing
13
443
15
*****
86
Medicine
13
443
13
**
87
Engineering/Computer
12
809
14
*****
88
Pharmacy
12
766
18
**
89
Pharmacy
12
756
17
**
90
Engineering/Chemical
12
721
12
*
91
Pharmacy
12
716
13
**
92
Science/Geology
12
686
13
***
93
Medicine
12
661
19
***
94
Dentistry
12
594
13
**
95
Pharmacy
12
531
15
**
96
Medicine
12
524
12
**
97
Engineering/Chemical
12
517
20
**
98
Science/Chemistry
12
509
13
*
99
Science/Biology
12
506
14
**
100
Medicine
12
504
14
*
101
Science/Chemistry
12
481
14
***
102
Medicine
12
480
12
**
103
Nursing
12
473
13
*
104
Pharmacy
12
459
17
*
105
Engineering/Chemical
12
455
15
*
106
Science/Geology
12
444
14
*
107
Engineering/Mechanical
12
435
13
*
108
Dentistry
11
1064
11
*
109
Agriculture
11
642
15
*****
110
Engineering/Mechanical
11
545
12
*****
111
Pharmacy
11
534
12
**
112
Pharmacy
11
532
13
**
113
Marine Sciences/Aqaba
11
480
13
**
114
Agriculture
11
478
11
****
115
Medicine
11
470
11
*
116
Agriculture
11
468
12
***
117
Science/Physics
11
465
12
*
118
Agriculture
11
460
12
****
119
Medicine
11
448
11
*
120
Medicine
11
443
15
****
121
Engineering/Chemical
11
443
11
**
122
Medicine
11
441
11
*
123
Agriculture
11
440
12
*****
124
Science/Biology
11
436
12
*
125
Agriculture
11
404
11
*
126
Science/Biology
10
4230
10
*
127
Agriculture
10
685
10
***
128
Agriculture
10
570
11
**
129
Marine Sciences/ Aqaba
10
532
10
**
130
Pharmacy
10
489
11
**
131
Nursing
10
472
10
*
132
Engineering/Mechatronics
10
460
10
***
133
Engineering/Mechanical
10
451
10
*
134
Science/Chemistry
10
451
10
*
135
Medicine
10
440
10
*
136
Agriculture
10
426
11
****
137
Science/Chemistry
9
1088
9
*
138
Engineering/Chemical
9
543
9
*
139
Agriculture
9
530
8
***
140
Engineering/Mechatronics
9
486
9
****
141
Medicine
9
483
8
*
142
Medicine
8
717
7
*
143
Medicine
8
516
8
**
144
Dentistry
8
512
7
*
145
Marine Sciences/Aqaba
8
466
8
*
146
Agriculture
7
581
6
**
147
Medicine
7
413
6
*

 

 

h-index: how many h of publications have at least h citations.
i10-index: indicates the number of publications that have at least ten citations.
$ Number of publications:
· One star = < 40 publications
· Two stars = 40-59 publications
· Three stars = 60-79 publications
· Four stars = 80-99 publications
· Five stars= >100 publications
Please Note:· Data Source Google Scholar.
· Date of collection:31 May 2016.
· Researchers are ranked primarily according to their h-index and secondarily according to their total number of citations.
· Only current working researchers are included and those who have 400 or more citations.
· If you think you have high number of citations and not included; the reason could be:
1- You have no Google Scholar account
2- Not using the JU email as a verification email
3- You have an account but not using the right affiliations
Please create a Google Scholar account or update the current one to be included in future ranking.
For any inquires or comments please: phone 23636,23646 or email: aqao@ju.edu.jo
الباحثون الأكثر إستشهادا في الجامعة الأردنية
All Schools
2016