تصنيف شهر نيسان
2016-03-30T22:00:00Z
 
Rank
Name
Faculty
h-index
Citations
i10-index
No. of publications$
1
Engineering
72
39005
414
*****
2
Science/Mathematics
50
7726
105
*****
3
Medicine
39
8711
65
*****
4
Medicine
28
2764
74
*****
5
Science/Physics
27
2865
43
**
6
Science/Physics
26
2684
45
*****
7
Pharmacy
26
2396
55
*****
8
Science/Mathematics
25
1858
58
*****
9
Agriculture
25
1733
51
*****
10
Pharmacy
22
1794
33
*****
11
Science/Geology
22
1587
57
*****
12
Pharmacy
22
1572
43
*****
13
Science/Chemistry
21
1400
54
*****
14
Dentistry
20
1212
26
****
15
Pharmacy
20
1169
28
****
16
Science/Physics
19
1144
22
****
17
Pharmacy
18
4493
18
*
18
Science/Geology
18
1304
40
*****
19
Medicine
18
1251
28
****
20
Science/Geology
18
1194
36
*****
21
Agriculture
18
1159
31
*****
22
Medicine
18
1004
30
****
23
Science/Biology
18
934
20
*
24
Dentistry
17
1208
28
***
25
Medicine
17
1087
24
***
26
Engineering/Mechanical
17
911
23
*****
27
Science/Biology
17
902
23
***
28
Science/Chemistry
17
810
23
****
29
Engineering/Industrial
17
713
24
*****
30
Medicine
16
2046
20
**
31
Science/Biology
16
1181
22
**
32
Nursing
16
969
29
***
33
Pharmacy
16
956
23
**
34
Pharmacy
16
883
25
**
35
Agriculture
16
804
21
*
36
Dentistry
16
697
21
**
37
Science/Biology
16
505
18
**
38
Science/Biology
15
1158
22
****
39
Pharmacy
15
961
17
***
40
Agriculture
15
843
21
*****
41
Science/Chemistry
15
838
29
*****
42
Science/Chemistry
15
826
18
**
43
Pharmacy
15
781
17
**
44
Agriculture
15
781
19
**
45
Pharmacy
15
733
18
*
46
Dentistry
15
732
24
**
47
Science/Physics
15
715
30
*****
48
Science/Chemistry
15
712
25
***
49
Dentistry
15
690
22
***
50
Agriculture
15
655
21
****
51
Dentistry
14
1478
19
*
52
Science/Mathematics
14
1091
17
**
53
Marine Sciences
14
1059
19
*
54
Science/Physics
14
801
22
****
55
Engineering/Chemical
14
777
20
****
56
Dentistry
14
765
21
***
57
Science/Physics
14
717
25
*****
58
Nursing
14
698
15
*
59
Pharmacy
14
689
16
*
60
Science/Physics
14
685
15
*
61
Science/Chemistry
14
683
18
*
62
Agriculture
14
606
16
****
63
Dentistry
14
591
16
**
64
Medicine
14
557
17
**
65
Engineering/Mechanical
14
551
19
***
66
Science/Physics
14
542
19
****
67
Agriculture
14
520
16
***
68
Pharmacy
14
426
16
**
69
Science/Biology
13
1815
14
*
70
Science/Physics
13
1776
14
*
71
Marine Sciences
13
833
15
**
72
Business
13
737
16
**
73
Engineering/Civil
13
728
14
**
74
Agriculture
13
639
16
***
75
Science/Physics
13
636
13
*
76
Science/Chemistry
13
565
20
*****
77
Medicine
13
539
13
**
78
Pharmacy
13
524
13
**
79
Science/Geology
13
507
14
**
80
Science/Chemistry
13
491
18
**
81
Engineering/Computer
13
457
15
**
82
Nursing
13
420
15
*****
83
Medicine
12
4894
14
*
84
Engineering/Computer
12
801
14
*****
85
Pharmacy
12
742
16
**
86
Pharmacy
12
741
16
**
87
Engineering/Chemical
12
708
12
*
88
Pharmacy
12
705
13
**
89
Science/Geology
12
660
13
***
90
Medicine
12
653
19
***
91
Medicine
12
622
15
***
92
Medicine
12
514
12
**
93
Pharmacy
12
514
14
**
94
Science/Biology
12
504
14
**
95
Engineering/Chemical
12
501
19
**
96
Science/Chemistry
12
497
13
*
97
Dentistry
12
485
15
*
98
Science/Mathematics
12
481
16
*****
99
Medicine
12
475
12
**
100
Science/Chemistry
12
461
13
***
101
Nursing
12
460
13
*
102
Engineering/Chemical
12
450
15
*
103
Pharmacy
12
435
16
*
104
Medicine
12
434
13
**
105
Science/Geology
12
430
14
*
106
Engineering/Mechanical
12
425
12
*
107
Marine Sciences
12
407
12
**
108
Dentistry
11
1040
11
*
109
Dentistry
11
580
13
**
110
Engineering/Mechanical
11
527
12
*****
111
Pharmacy
11
524
13
**
112
Pharmacy
11
515
11
**
113
Agriculture
11
476
11
****
114
Marine Sciences
11
467
12
**
115
Medicine
11
464
11
*
116
Agriculture
11
461
12
***
117
Science/Physics
11
460
11
*
118
Agriculture
11
447
12
****
119
Medicine
11
443
11
*
120
Medicine
11
436
11
*
121
Medicine
11
434
15
****
122
Science/Biology
11
426
12
*
123
Engineering/Chemical
11
420
11
**
124
Science/Biology
10
4076
10
*
125
Agriculture
10
679
10
***
126
Agriculture
10
608
13
*****
127
Agriculture
10
560
11
**
128
Pharmacy
10
476
11
**
129
Engineering/Mechatronics
10
457
10
***
130
Science/Chemistry
10
446
10
*
131
Engineering/Mechanical
10
432
10
*
132
Medicine
10
431
10
*
133
Agriculture
10
428
12
*****
134
Agriculture
10
412
10
****
135
Science/Chemistry
9
1051
9
*
136
Engineering/Chemical
9
537
9
*
137
Agriculture
9
509
8
***
138
Medicine
9
481
8
*
139
Engineering/Mechatronics
9
477
9
****
140
Medicine
8
704
7
*
141
Medicine
8
497
8
**
142
Dentistry
8
488
7
*
143
Nursing
8
449
8
*
144
Agriculture
7
565
6
**
 
 
h-index: how many h of publications have at least h citations.
i10-index: indicates the number of publications that have at least ten citations.
$ Number of publications:
· One star = < 40 publications
· Two stars = 40-59 publications
· Three stars = 60-79 publications
· Four stars = 80-99 publications
· Five stars= >100 publications
Please Note:· Data Source Google Scholar.
· Date of collection:31 March 2016.
· Researchers are ranked primarily according to their h-index and secondarily according to their total number of citations.
· Only current working researchers are included and those who have 400 or more citations.
· If you think you have high number of citations and not included; the reason could be:
1- You have no Google Scholar account
2- Not using the JU email as a verification email
3- You have an account but not using the right affiliations
Please create a Google Scholar account or update the current one to be included in future ranking.
For any inquires or comments please: phone 23636,23646 or email: aqao@ju.edu.jo
 

 

الباحثون الأكثر إستشهادا في الجامعة الأردنية
All Schools
2016